Błąd:

Czasopismo Techniczne / Technical Transactions - 2 artykuły

Lp.

Tytuł artykułu

Numer/rok pisma

Strony

Autor/Autorzy

Opis

1.

 Urban sozology assumptions in the planning of

 housing areas 


 vol.12 10/2019

 21-34    

 Kobylarczyk J.

 Marchwiński J.   

przejdź do artykułu


2.

 Issues relating to the efficient appliaction of 

 passive solar protection in multi-family buildings

vol.13 05/2020      -

Kobylarczyk J.

Marchwiński J.

Zielonko-Jung K.

przejdź do artykułu
Tytuł artykułu nr 1
Urban sozology assumptions in the planning of housing areas
Charakterystyka artykułu nr 1
W artykule poddany został rozważaniom wpływ uwarunkowań klimatycznych na kształtowanie obszarów mieszkaniowych. Problem przedstawiono na podstawie analizy konkretnego przykładu. Przy jego ocenie wzięto pod uwagę zacienienie budynków przez sąsiadujące obiekty oraz zacienienie przestrzeni wspólnej towarzyszącej zabudowie, a także problem przewietrzania. Są to zjawiska, których wpływ na warunki zamieszkania uzależniony jest od skali oraz intensywności zabudowań. Czynników oddziałujących na środowisko mieszkaniowe jest o wiele więcej. Ich racjonalne wykorzystanie przy wsparciu zespołów ekspertów z komplementarnych dziedzin przyczynić się może do podniesienia standardów tego środowiska już na etapie planowania, a następnie do optymalizacji użytkowania terenu przez wspólnotę jego mieszkańców.
Tytuł artykułu nr 2
Issues relating to the efficient application of passive solar protection in multi-family residential buildings
Charakterystyka artykułu nr 2
Artykuł poświęcono zagadnieniom dotyczącym wprowadzania tzw. pasywnych metod służących ochronie przeciwsłonecznej w  budynkach wielorodzinnych. Nacisk położono na rozwiązania materiałowo-budowlane w obrębie ich elewacji i dachów. Do rozwiązań tych zaliczono szklenie przeciwsłoneczne, elementy prze-strzenne zacieniające (np. żaluzje, rolety), roślinność dachową i elewacyjną oraz „masę termiczną” budynku. Uwzględniono również zagadnienia kształtowania elewacji budynków jako jedną z metod ochrony przeciwsłonecznej z pogranicza rozwiązań projektowo-przestrzennych i materiałowo-budowlanych. Omówiono istotę funkcjonowania analizowanych rozwiązań w powiązaniu z charakterystyczną specyfiką funkcjonalno-użytkową budynków wielorodzinnych. Wskazano proble-matyczne obszary stosowania powyższych metod. Wykazano, że obszary te mogą obejmować grupę zagadnień użytkowo-eksploatacyjnych, ekonomicznych oraz estetycznych, w których stosowanie rozwiązań pasywnych napotyka na ogranicze-nia. W konkluzji stwierdzono, iż strategia ochrony przeciwsłonecznej musi uwzględ-niać specyfikę funkcjonalno-użytkową budynków wielorodzinnych i nie może być bezkrytycznie powielana ze wzorców o  odmiennym przeznaczeniu funkcjonal-nym, choć dotyczą zagadnień bardziej rozpoznanych. Zaproponowane rozwiąza-nia własne mogą przyczynić się do oszczędności energetycznych, a tym samym są korzystne ze względów środowiskowych i służą zrównoważonemu rozwojowi.
Ilustracje
tak, kolorowe i czarno-białe
Język
angielski
Uwagi
szczegółowe informacje zawarto w tabelce
Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i dostosownia działania witryny do indywidualnych potrzeb użytkownika na naszych stronach stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies możecie Państwo dokonać w dowolnym momencie.