Błąd:

Budynek świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenów sportowo-rekreacyjnych w Żabieńcu k. Piaseczna

wejście na teren od strony zachodniej
widok z lotu ptaka od strony pn.-zach.widok z lotu ptaka na budynek od strony pn.-zach.projekt zagospodarowania terenuskrzydło wschodnie sprzed placu rekreacyjnegoprzestrzeń społeczna z kawiarniąhol wejściowypomieszczenie świetlicowe

Projekt obejmuje zagospodarowanie przestrzenne terenów sportowo-rekreacyjnych K.S. „Przyjaźń” w Żabieńcu koło Piaseczno oraz budynku użyteczności publicznej, tzw. świetlicy sportowej.

 

Teren sportowo-rekreacyjny:

 

W zagospodarowaniu terenu wyróżniono 3 główne strefy funkcjonalne:

- strefę klubową zlokalizowaną w południowej części terenu obejmującą boiska: główne, „orlik” (istniejące ze zmianą lokalizacji), treningowe (nowo projektowane 17x30m)

- strefę rekreacyjną: w postaci ogólnodostępnego terenu zieleni w obszarze między projektowanym budynkiem a ulicą, zawierającym projektowane: strefę relaksu, trawnik, boisko do siatkówki, siłownię plenerową, plac zabaw, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej

- strefę techniczno-komunikacyjną:  w obszarze północno-wschodnim i wschodnim terenu, zawierającą główny wjazd na teren, drogi wewnętrzne, parkingi oraz istniejącą strefę techniczną.

 

Budynek został zaprojektowany na planie zbliżonym do litery „L”. Skrzydło południowe stanowi część klubową budynku z kawiarnią, zaś wschodnie - część rekreacyjno-sołecką. Obiekt zlokalizowano w centralnej części terenu. Plan i lokalizacja budynku organizują przestrzeń otwartą terenu, porządkując ją poprzez nadanie zdefiniowanej geometrii i kompozycji.

 

W myśl idei „otwartości” terenu, cechuje się on łatwą dostępnością. Drogi kołowe zostały zredukowane do niezbędnej powierzchni pozwalającej na bezpieczny i wygodny ruch. Przelotowy system głównych traktów służy także komunikacji rowerowej, wpisując się w program integracji szlakiem rowerowym Żabieńca  z Piasecznem. Szlak ten poprowadzony jest m.in. pod budynkiem, gdzie w pobliżu strefy rekreacyjnej z kawiarnią zaprojektowano parking dla rowerów.

Ożywieniu terenu sprzyja wreszcie system ścieżek pieszych łączący atrakcje terenowe strefy rekreacyjnej z głównymi układami komunikacji terenu.

 

Projekt zakłada wprowadzenie w części północnej nasadzeń o charakterze piętrowym (m.in. drzewa, krzewy, rośliny okrywowe, pnącza, łąka kwietna), opartych na gatunkach rodzimych o stosunkowo niskich wymaganiach siedliskowych, cechujących się dużą bioróżnorodnością. Wprowadzone formy zieleni, oprócz funkcji estetycznej, pełnią istotną rolę ekologiczną (poprawa mikroklimatu, funkcja siedliskowa, baza pokarmowa).

Planowane zagospodarowanie uwzględnia potrzebę budowania retencji wodnej m.in. poprzez odprowadzanie wody z nawierzchni utwardzonych do gruntu, zastosowanie zielonego dachu z nasadzeniami ekstensywnymi, mającego na celu m.in. spowolnienie spływu powierzchniowego, powierzchniowy zbiornik infiltracyjny zlokalizowany w zachodniej części terenu opracowania czy zlokalizowaną przy trawniku rekreacyjnym podłużną muldę chłonną, odbierającą wodę opadową z pobliskiej nawierzchni i nadmiar wody ze stropu.

 

 

Budynek:

 

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Skrzydło południowe (część klubowa) podzielone jest na 2 strefy: strefa pd., bezpośrednio przy głównym boisku, mieści trybunę na. 356 miejsc, w tym wydzielony sektor dla 50 kibiców drużyny przyjezdnej.. Bezpośrednio pod trybunami umieszczono blok sportowo-szatniowy. Skrzydło wschodnie przeznaczono zasadniczo na strefę rekreacyjno-sołecką. Na parterze zlokalizowano pomieszczenia świetlicowe, na 1 piętrze  - strefę sołtysa i sali wielofunkcyjnej. Strefy te egzystują niezależnie. Południowo-wschodni narożnik skrzydła zajmuje strefa administracyjna części klubowej oraz kawiarnia. Zlokalizowano tu również taras widokowy. Obie strefy (klubowa i rekreacyjno-sołecka) połączone są z  dwukondygnacyjnym przeszklonym atrium - reprezentacyjną przestrzenią  budynku tworzącą wraz z dominującym „kominem” komunikacyjnym – „serce” budynku i jego funkcjonalny punkt węzłowy.

 

Architektura budynku nawiązuje do klasycznego modernizmu, którego tradycja jest silnie czytelna w architekturze Piaseczna (np. Dworzec PKP). Zielony dach i zieleń pnąca odwołują się do współczesnych nurtów proekologicznych, zaś bogate zastosowanie przeszkleń elewacyjnych od strony rekreacyjnej ma na celu „zdematerializowanie” budynku i powiązanie go ze środowiskiem naturalnym poprzez efekt zacierania granic pomiędzy budynkiem a otoczeniem. Podobną rolę pełni zieleń pnąca na elewacji pn. części klubowej. Od strony parkingowej elewacja bardziej „zamknięta”- z oknami, stanowiąca rodzaj symbolicznego „parawanu” między strefą drogową a rekreacyjną. Przeszklona ściana atrium informuje o randze tej przestrzeni jako strefy wejścia głównego. 

Rodzaj
obiekt nowoprojektowany z rewitalizacją terenu
Lokalizacja
Żabieniec k.Piaseczna
Powierzchnia (m2)
1563 (obiekt), 18195 (teren)
Projekt architektoniczny
Maciej Kolendowicz (Emside), Jan Biernawski, Janusz Marchwiński, Michał Dołbniak
Status
niezrealizowany
Zakres
projekt koncepcyjny
Uwagi
praca konkursowa- wyróżnienie
Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i dostosownia działania witryny do indywidualnych potrzeb użytkownika na naszych stronach stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies możecie Państwo dokonać w dowolnym momencie.