Błąd:

Osiedle mieszkaniowe przy Szeligowskiej w Warszawie- koncepcja urbanistyczna

plan generalny z koncepcją etapowania inwestycji

Założenia projektowe 

1.       Koncepcja przestrzenno- funkcjonalna

Zespół budynków wielorodzinnych został rozwiązany jako układ z przewagą zabudowy kwartałowej.  Jej zaletą jest możliwość  utworzenia w wewnętrznych dziedzińcach tzw. przestrzeni sąsiedzkiej, przeznaczonej dla mieszkańców budynków tworzących kwartał (bezpieczeństwo dzieci, możliwość nawiązywania kontaktów sąsiedzkich). Jest ona wydzielona w czytelny sposób z publicznej, ogólnodostępnej przestrzeni osiedla.

Pomiędzy kwartałami zaprojektowano trzy piesze ulice (dwie na osi wschód-zachód i jedną na osi północ-południe). Rozwiązano je jako ciągi piesze z ograniczeniem wjazdu dla samochodów (będą spełniać warunki drogi pożarowej). Pełnią rolę przestrzeni publicznej przeznaczonej dla mieszkańców osiedla i odwiedzających. W jej obrębie może się znaleźć duży plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, ławki, a w parterach budynków mogą się znaleźć lokale usługowe (np. sklepy, kawiarnia, przedszkole).

Ruch kołowy został ograniczony do ulic biegnących po obwodzie terenu (dwa kierunki ruchu, wjazd od ulicy Szeligowskiej). Układ pętli pozwala na dojazd do parkingów podziemnych we wszystkich budynkach i objechanie całego osiedla bez konieczności zawracania. Wzdłuż drogi zaprojektowano miejsca parkingowe dla mieszkańców i odwiedzających. Układ budynków pozwala na przedłużenie tych ulic w przyszłości w celu połączenia z osiedlami, które najprawdopodobniej powstaną w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego. Podobną ciągłość  mogą osiągnąć także opisane wyżej ciągi piesze

Wymiary, wysokości budynków i ich układ zostały dobrane tak, by osiągnąć dobre warunki nasłonecznienia i przewietrzania dziedzińców oraz ulic (eliminacja zjawisk zastojów powietrza w dziedzińcach i gwałtownych porywów wiatru w przewężeniach zabudowy i w przestrzeniach ulic).


2.       Parametry i etapowanie inwestycji

Inwestycja została podzielona na 7 etapów. Docelowo przewiduje się realizację 6 kwartałów zabudowy mieszkaniowej złożonej z 2-3 oddzielnych budynków tworzących funkcjonalną całość oraz 8 budynków wolno stojących zlokalizowanych na obrzeżach terenu.

Wysokość budynków określono na 4-6 kondygnacji nadziemnych, zakładając nieprzekraczalną wysokość (określoną w SUiKZPT) 20 m. Pod każdym budynkiem/ kwartałem przewiduje się ponadto garaż podziemny o wysokości 1-2 kondygnacji.

Wskaźniki intensywności zabudowy wynosi 1,5 ( przekracza postulowaną w SUiKZPT max. wartość 1,2 (tereny przedmieść)). W zależności od etapów inwestycji, wartości  wskaźników są następujące:

etap 1

etap 2

etap 3

etap 4

etap 5

etap 6

etap 7

wskaźnik int.zabudowy

1,53

1,50

1,45

1,55

1,57

1,40

1,50


OBLICZENIA DLA CAŁEGO ZAŁOŻENIA:

1. POWIERZCHNIA INWESTYCJI: 109 160m2

2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 29 294m2

3. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 25 921 m2 (24%) – nad garażami liczone jako 100%, ale bez wliczenia zielonych dachów.

4. LICZBA KONDYGNACJI: od 4 do 6 nadziemnych; od 5 do 8 nadziemnych i podziemnych liczonych łącznie

5. MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: 20m

6. LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH: 1-2 (w zdecydowanej większości:2)

7. POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PODZIEMNA: 104 558m2

8. POWIERZCHNIA CAŁKOWITA NADZIEMNA: 168 399m2

9. PROCENT POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ (wskaźnik intensywności zabudowy): ~1,5

10. PRZEWIDYWANA LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH: 2700

11. POWIERZCHNIA ZABUDOWY i POWIERZCHNIA UTWARDZONA: 83 239m2 (76%) tj. 29 294m2 +  53 945m2

12. POWIERZCHNIA NETTO (liczona wg przepisów dot. oddziaływania na środowisko czyli suma całkowitej nadziemnej i podziemnej): 272 957m2

Lokalizacja
Warszawa, ul.Szeligowska
Powierzchnia (m2)
272957
Projekt architektoniczny
Katarzyna Zielonko-Jung, Janusz Marchwiński
Status
-
Zakres
wstępna koncepcja
Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i dostosownia działania witryny do indywidualnych potrzeb użytkownika na naszych stronach stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies możecie Państwo dokonać w dowolnym momencie.