Błąd:

Materiały Budowlane - 5 artykułów

Lp.

Tytuł artykułu

Numer/rok pisma

Strony

Autor/Autorzy

Opis

1.

Zrównoważony rozwój a fotowoltaika w architekturze

01/2004

76-77

Marchwiński J.

Szparkowski Z.

 

2.

Aspekt termiczny wykorzystania modułów fotowoltaicznych w architekturze

06/2013

68-71

Marchwiński J.

streszczenie 

3.

Architektoniczno-budowlane kształtowanie budynków z autoklawizowanego betonu komórkowego ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych

09/2017

91-96

Rybarczyk T.

Marchwiński J.

streszczenie 

4.

Kontekst ekologiczny wykorzystania stali w architekturze

12/2018

60-62

Marchwiński J.

Kopylov O.

 streszczenie

5.

Odbiór podwieszanych okładzin ścian wewnętrznych

12/2018

17-18

Kopylov O.

Marchwiński J.

streszczenie 

Tytuł artykułu nr 1
Zrównoważony rozwój a fotowoltaika w architekturze
Charakterystyka artykułu nr 1
Amerykański Instytut Architektury (AIA) i Międzynarodowa Unia Architektów (UIA) określa rozwój zrównoważony jako działanie integrujące, dotyczące źródeł energii i jej efektywnego wykorzystania, zdrowych materiałów i budynków, proekologicznego i i wrażliwego społecznie wykorzystania terenu zabudowy oraz wrażliwości estetycznej.W kształtowaniu nowoczesnej architektury obserwuje się rosnącą świadomość proekologiczną i troskę o przyszłość naszej planety. Jednym z przejawów tej troski jest zwrot ku odnawialnym źródłom energii, w tym m.in. energii słonecznej. Tu właśnie następuje zetknięcie się współczesnej architektury z technologią fotowoltaiczną.
Tytuł artykułu nr 2
Aspekt termiczny wykorzystania modułów fotowoltaicznych w architekturze
Charakterystyka artykułu nr 2
Moduły fotowoltaiczne (PV) są urządzeniami przystosowanymi do przemiany energii słonecznej na energię elektryczną. Jest to ich podstawowe przeznaczenie. Dzięki pozostałym elementom systemu fotowoltaicznego, moduły PV lub inne formy zespołów ogniw PV pozwalają na zasilenie budynku w prąd elektryczny. Mniej znaną stronę wykorzystania modułów PV stanowi ich aspekt termiczny. Jest on, z uwagi na istotę działania modułów PV, często pomijany lub niedoceniany. Tymczasem energia termiczna powstaje każdorazowo przy konwersji fotowoltaicznej jako jej efekt uboczny. W artykule opisano sposoby wykorzystania energii cieplnej w budynkach z systemami fotowoltaicznymi. W aspekt termiczny wpisuje się również zastosowanie modułów PV w roli elementów ochrony przeciwsłonecznej, zapobiegającym przegrzewaniu pomieszczeń.
Tytuł artykułu nr 3
Architektoniczno-budowlane kształtowanie budynków z autoklawizowanego betonu komórkowego ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych
Charakterystyka artykułu nr 3
Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) to materiał o dużych możliwościach. Właściwości ABK stwarzają sprzyjające warunki do projektowania i realizacji budynków. ABK sprawdza się pod względem funkcjonalnym, technicznym i budowlanym , a także, dzięki „plastyczności”, pozwala architektom realizować oryginalne, a nawet zaskakujące formy budynków. Odpowiednie funkcjonalne zaprojektowanie budynków z ABK jest warunkiem fundamentalnym, jeśli spełnione są wszystkie wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych, określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., dotyczących: nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, higieny, zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, ochrony przed hałasem, oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych W artykule przedstawiono przykłady kształtowania budynków mieszkalnych z ABK, w kontekście projektowania architektoniczno-budowlanego. Zwrócono uwagę zarówno na aspekty techniczne i zagadnienie energooszczędności budynków wznoszonych z betonu komórkowego, jak i kontekst architektoniczny związany z kształtowaniem i funkcji i formy budynków.
Tytuł artykułu nr 4
Kontekst ekologiczny wykorzystania stali w architekturze
Charakterystyka artykułu nr 4
W artykule opisano zastosowania materiałów stalowych jako składnika koncepcji proekologicznej budynków. W oparciu o systemowy model wpływu cyklu życia budynku na środowisko zdefiniowano obszary, w których zastosowanie stali ma w tym aspekcie wpływ pozytywny wskazując na możliwości jej stosowania.
Tytuł artykułu nr 5
Odbiór podwieszanych okładzin ścian wewnętrznych
Charakterystyka artykułu nr 5
Zestawy podwieszanych okładzin ścian wewnętrznych są coraz częściej stosowane do wykończenia ścian od wewnątrz pomieszczeń. Znane w środowisku wykonawców i projektantów Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót nie obejmują tego typu wyrobów. Brak jednoznacznych kryteriów oceny jakości robót często staje się przyczyną sporów między wykonawcą robót a inwestorem.
Ilustracje
tak: czarno-białe (artykuł nr 1 i 2), kolorowe (artykuły nr 3, 4, 5)
Język
polski
Uwagi
szczegółowe informacje zawarto w tabelce
Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i dostosownia działania witryny do indywidualnych potrzeb użytkownika na naszych stronach stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies możecie Państwo dokonać w dowolnym momencie.