Błąd:

Aura. Ochrona Środowiska - 2 artykuły

Lp.

Tytuł artykułu

Numer/rok pisma

Strony

Autor/Autorzy

Opis

1.

Kształtowanie proekologicznej architektury biurowo-przemysłowej

03/2006

4-8

Marchwiński J.

streszczenie

2.

W stronę integracji technologii kolektorów słonecznych z architekturą

11/2006

4-7

Marchwiński J.

 streszczenie

Tytuł artykułu nr 1
Kształtowanie proekologicznej architektury biurowo-przemysłowej
Charakterystyka artykułu nr 1
Sektor budownictwa zużywa obecnie ok. 50 % światowej produkcji energii. Wraz ze wzrostem uprzemysłowienia, rośnie degradacja środowiska naturalnego, następuje kurczenie kopalnych zasobów energetycznych, paradoksalnie pogarszają się warunki zamieszkania i pracy. W powyższym świetle podejście w kształtowaniu architektury wymaga radykalnej zmiany – przejścia od XX-wiecznej filozofii panowania nad siłami natury do koncepcji harmonijnej koegzystencji architektury i środowiska naturalnego. Potrzeba ta dotyczy w dużej mierze budynków wielkoskalarnych, w tym biurowych i przemysłowych. Mówiąc o architekturze proekologicznej, należy mieć na uwadze tworzenie harmonijnych związków w systemie trójelementowym: człowiek - architektura- środowisko naturalne, nie zawężając problemu, jak się niekiedy uważa, do relacji: środowisko naturalne-architektura. Wydaje się, że najpełniej architekturę proekologiczną określają cztery główne zasady, jakie stawiane są współczesnym budynkom „zielonym”. Są to: · niskoenergetyczność; · oszczędność materiałowa i wody; · przyjazność wobec środowiska naturalnego; · zapewnienie zdrowych warunków użytkowania budynku.
Tytuł artykułu nr 2
W stronę integracji technologii kolektorów słonecznych z architekturą
Charakterystyka artykułu nr 2
W obliczu rosnących zagrożeń środowiskowych i energetycznych, technologia słoneczna w architekturze zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Wśród tzw. aktywnych rozwiązań słonecznych, rośnie zainteresowanie systemami kolektorów słonecznych, w tym przede wszystkim samymi kolektorami słonecznymi będącymi zazwyczaj „sercem” systemu. Przypomnijmy, że systemy kolektorowe służą generowaniu użytkowej energii termicznej z energii promieniowania słonecznego. Obserwując rozwój tej technologii, należy wskazać na dwie główne jego drogi. Pierwszą, niejako podstawową i pierwotną wytycza postęp w aspekcie inżynieryjnym zmierzający do zwiększenia efektywności i sprawności systemu, a więc relatywnego wzrostu zysków cieplnych z nasłonecznienia. Druga idea, relatywnie młoda, opiera się na dążeniu do integracji z architekturą budynku i tym samym zwielokrotnieniu zadań kolektora słonecznego jako komponentu budowlano-architektonicznego. Problem integracji technologii systemów kolektorów słonecznych dotyczy głównie projektowania elewacji i dachów budynków, w tym przede wszystkim właściwej aplikacji kolektorów słonecznych w ich obrębie w sensie funkcjonalno-użytkowym oraz estetycznym.
Ilustracje
tak: kolorowe i czarno-białe
Język
polski
Uwagi
szczegółowe informacje zawarto w tabelce
Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i dostosownia działania witryny do indywidualnych potrzeb użytkownika na naszych stronach stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies możecie Państwo dokonać w dowolnym momencie.