Błąd:

TYTUŁ: UWAGI i PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ DLA BUDYNKU DEMONSTRACYJNEGO MBJ 2030 DOTYCZĄCE PASYWNYCH ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH

AUTOR/AUTORZY: Marchwiński J., Zielonko-Jung K.

CHARAKTERYSTYKA: Opracowanie w ramach projektu celowego "Miejski Budynek Jutra (MBJ) 2030" dofinansowanego przez MNiSW we współpracy Mostostal-Warszawa SA. Opracowanie polegało na określeniu możliwości i sposobów wdrożenia tzw. pasywnych rozwiązań architektonicznych w nowoprojektowanym budynku wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego i Burakowskiej (ob. Anny German) autorstwa Galicki-Sypniewski Architekci. Szczególny nacisk w opracowaniu położono na ochronę przed przegrzewaniem budynku. Miało to na celu poprawę jakości użytkowania mieszkań oraz zmniejszenie energochłonności budynku a także stworzenie wytycznych  dla ekologicznego profilu budynku mieszkalnego w przyszłości.   Zanalizowano zasadność funkcjonalną, ekonomiczną i estetyczną wprowadzenia  pasywnych rozwiązań i elementów budowlanych. Badaniami objęto m.in. takie rozwiązania i aspekty rozwiązań jak:  orientacja i artykulacja (rozczłonkowanie) elewacji, zewnętrzne elementy ochrony przeciwsłonecznej (żaluzje, rolety, brisse-soleil, okiennice), cechy energetyczne i optyczne szklenia, zieleń (elewacyjna, dachowa i  na przedpolu budynku),woda w otoczeniu budynku,  materiały budowlane o dużej masie termicznej, materiały elewacyjne i bezpośredniego sąsiedztwa o małej absorpcyjności ciepła zestawione z materiałami o dużym albedo (refleksyjności). Propozycję rozwiązań zróżnicowano w zależności od orientacji budynku, tj. ekspozycji na oddziaływanie energii słonecznej. W rezultacie, w budynku wdrożono niektóre z analizowanych rozwiązań, m.in.: dobrano właściwe dla danej ekspozycji parametry szklenia, zastosowano charakterystyczne okiennice żaluzjowe, uwzględniono cechy optyczno-termiczne materiałów budowlanych w budynku i na przedpolu w aspekcie ochrony przed przegrzewaniem, uwzględniono zielone dachy i ekologiczną rolę zieleni w najbliższym otoczeniu budynku.TYTUŁ: WYTYCZNE DLA PROJEKTU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (PV) W BUDYNKU WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

AUTOR/AUTORZY: Marchwiński J.

CHARAKTERYSTYKA: Opracowanie we współpracy z Centrum Elektroniki przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W opracowaniu zawarto propozycję projektową z wytycznymi dotyczącymi umieszczenia instalacji fotowoltaicznej w obrębie dachu i na elewacjach budynku. Wskazano najbardziej odpowiednie miejsca dla instalacji pod względem energetycznym, a w przypadku elewacji również estetycznym. Celem projektu była nie tylko poprawa zachowania energetycznego budynku, ale także promocja technologii PV i ukazanie możliwości jej  integracji ze strukturą budynku. W koncepcji wzięto pod uwagę założenie zastosowania kilku rodzajów ogniw PV (m.in. krzemowych multikrystalicznych i amorficznych oraz CIS ), które poza budową, różnią się między sobą również wyglądem. Zamierzenie zostało połączone z termomodernizacją budynku. Koncepcja przyczyniła się do wdrożenia niektórych zaproponowanych rozwiązań - m.in. zabudowano charakterystyczny "pusty" fragment górnego narożnika południowo-zachodniego oraz wypełniono modułami PV pasy podokienne wyższych kondygnacji, które nie podlegają zacienieniu przez zabudowę i zieleń otoczenia.TYTUŁ: OPINIA DOTYCZĄCA WPŁYWU PROJEKTOWANEGO ZESPOŁU BUDYNKÓW "MENNICA LEGACY TOWER" PRZY UL.PERECA 21 NA BUDYNEK PRZY UL. PERECA 13/19 W WARSZAWIE W KONTEKŚCIE NASŁONECZNIENIA

AUTOR/AUTORZY: Marchwiński J., Tischner L.

CHARAKTERYSTYKA: Opracowanie na zlecenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wolska Żelazna Brama" mające na celu ocenę wpływu projektowanego zespołu budynków "Mennica Legacy Tower" na budynek mieszkalny przy ul. Pereca 13/19 w Warszawie w kontekście nasłonecznienia. W opinii przeanalizowano stopień zacienienia elewacji południowo-zachodniej budynku mieszkalnego spowodowany przez nowoprojektowany zespół budynków. Stopień zacienienia badano pod kątem zgodności z przepisami budowlanymi (m.in. par .60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowania). W rezultacie wskazano kilka obszarów problemowych. W opracowaniu zamieszczono również sposób  wyceny spadku wartości mieszkań na skutek zwiększenia ich zacienienia, powołując się na uznane źródła literaturowe.TYTUŁ: OPINIA ARCHITEKTONICZNA Z ANALIZĄ PRZESŁANIANIA I NASŁONECZNIENIA : MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  TERENU PRZY UL.BARSKIEJ 28/30 W WARSZAWIE

AUTOR/AUTORZY: Marchwiński J.

CHARAKTERYSTYKA: Opracowanie polegające na ocenie tzw. chłonności terenu inwestycyjnego. W ramach oceny wykonano analizy nasłonecznienia i przesłaniania w odniesieniu do zabudowy sąsiedniej oraz różnych wariantów projektowanej zabudowy. Dokonano rozpoznania uwarunkowań planistycznych oraz zagospodarowania przestrzennego otoczenia. W oparciu o ww. badania wykonano zestawienie porównawcze dotyczące opłacalności kilku możliwych strategii inwestycyjnych.
TYTUŁ: ANALIZA CHŁONNOŚCI TERENU Z KONCEPCJĄ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL.GRAJEWSKIEJ W WARSZAWIE

AUTOR/AUTORZY: Marchwiński J.

CHARAKTERYSTYKA: Opracowanie polegające na ocenie tzw. chłonności terenu inwestycyjnego. W ramach oceny wykonano analizy nasłonecznienia i przesłaniania w odniesieniu do zabudowy sąsiedniej oraz projektowanego budynku wielorodzinnego. Dokonano rozpoznania uwarunkowań planistycznych oraz zagospodarowania przestrzennego otoczenia. W oparciu o ww. badania wykonano projekt koncepcyjny budynku wielorodzinnego o parametrach urbanistycznych i architektonicznych najbardziej zbliżonych do parametrów skrajnych wynikających z przepisów budowlanych.TYTUŁ: ANALIZA CHŁONNOŚCI TERENU Z KONCEPCJĄ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL.POTRZEBNEJ W WARSZAWIE

AUTOR/AUTORZY: Marchwiński J.

CHARAKTERYSTYKA: Opracowanie polegające na ocenie tzw. chłonności terenu inwestycyjnego. W ramach oceny wykonano analizy nasłonecznienia i przesłaniania w odniesieniu do zabudowy sąsiedniej oraz projektowanego budynku wielorodzinnego. Dokonano rozpoznania uwarunkowań planistycznych oraz zagospodarowania przestrzennego otoczenia. W oparciu o ww. badania wykonano projekt koncepcyjny budynku wielorodzinnego o parametrach urbanistycznych i architektonicznych najbardziej zbliżonych do parametrów skrajnych wynikających z przepisów budowlanych.


TYTUŁ: ANALIZA CHŁONNOŚCI TERENU Z KONCEPCJĄ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL.OGRODOWEJ W WARSZAWIE

AUTOR/AUTORZY: Marchwiński J.

CHARAKTERYSTYKA: Opracowanie polegające na ocenie tzw. chłonności terenu inwestycyjnego. W ramach oceny wykonano analizy nasłonecznienia i przesłaniania w odniesieniu do zabudowy sąsiedniej oraz projektowanego budynku wielorodzinnego. Dokonano rozpoznania uwarunkowań planistycznych oraz zagospodarowania przestrzennego otoczenia. W oparciu o ww. badania wykonano szkic bryły budynku wielorodzinnego o parametrach urbanistycznych i architektonicznych najbardziej zbliżonych do parametrów skrajnych wynikających z przepisów budowlanych.Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i dostosownia działania witryny do indywidualnych potrzeb użytkownika na naszych stronach stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies możecie Państwo dokonać w dowolnym momencie.